Næringslivet på Hadeland trenger forutsigbarhet. Derfor vil Fremskrittspartiet ha en pris på maks 50 øre for strømmen, der staten bruker de enorme ekstrainntektene til å dekke resten.

For aller første gang har Hadeland Glassverk annonsert et storstilt strømkrise-salg. Kostnadene til strøm er seksdoblet og stadig økende. I annonser i riksavisene slår den tradisjonsrike bedriften fast at regjeringens «strømstøtte» nesten ikke betyr noe for de 150 arbeidsplassene.

Fremskrittspartiet har flere ganger fremmet forslag som ville skapt den forutsigbarheten Hadeland Glassverk etterlyser. Vi vil ha en pris på maks 50 øre for alle, der staten dekker 100 prosent på alle kostnader over. Vi vil fjerne elavgiften og prioritere nasjonal forsyningssikkerhet ved å stanse eksporten av strøm når fyllingsgradene i magasinene er lavere enn normalt. FrP vil også reforhandle avtalen om strømkablene til Tyskland og England og utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft. Vi vil stoppe planene om å bruke strøm fra fastlandet til å elektrisere oljeplattformene og opprettholde gasskraftverket på Mongstad som beredskap.

Det er ikke bare Norges eldste industribedrift med håndverkstradisjoner, 260 år gamle Hadeland Glassverk som sliter fordi vi har en handlingslammet regjering. Hennig-Olsen is i Kristiansand får ikke et rødt øre i støtte fra regjeringen. Det gjør heller ikke Brødrene Ringstad i Rakkestad i Østfold. I Oslo slakter den tradisjonsrike slakterbedriften Strøm-Larsen «strømstøtten».

Næringsminister Jan Christian Vestre har fulgt situasjonen tett og nøye, men åpenbart ikke tett nok til å få med seg hvor dramatisk situasjonen er. På første rad sitter som alltid Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud og klapper begeistret over den puslete «strømstøtten», som bare vil gi beskjeden hjelp til rundt tre prosent av bedriftene i landet.

I 260 år har Hadeland Glassverk hatt stabil tilgang på energi. Når de nå har sett seg nødt til å ha strømkrisesalg, bør selv er Arbeiderparti-politikere våkne og stå opp mot den handlingslammede regjeringen. Norge har fått nok av «Rigmor-politikk». Vi trenger tiltak som hjelper. Derfor bør de andre partiene lytte til FrP og støtte våre forslag om stabil og forutsigbar pris på strøm for alle.