Gå til sidens hovedinnhold

Nok et strategisk feil valg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyreflertallet i Gjøvik har det med å gjøre store strategiske feil år om annet. Jeg tror det er lett nå i ettertid å enes om at det å legge riksvei 4 langs Mjøsa og opp igjennom elvegjelet, var feil. Men det styrende partiet på 70-tallet, AP med rent flertall, brukte sin makt, tross folkelig motstand. Senere har vi fått et omstridt forbrenningsanlegg i Kallerudlia, fortsatt med AP i spissen, men den gang holdt det så vidt med 1 stemmes overvekt. Heller ikke lokal kontroll over kraftressursene har flertallet hatt noen tro på og den siste av en lang rekke trinn i endringer innen kraftbransjen – fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund – stod AP og H sammen om.

Når kommunens høringsuttalelse om ny sykehusstruktur ble behandlet, gikk etter min mening flertallet nok en gang for en strategisk feilvurdering, denne gang mot stemmene til MDG, SV og R. Det er ganske utrolig at man bevisst går inn for å legge ned sykehuset, redusere det til et by-medisinsk senter og fjerne minst 800 arbeidsplasser. Det er å gå inn i framtida med ryggen først. Luftslottet batterifabrikk vil ikke bringe Gjøvik over i en bedre sysselsettingssituasjon.

Men arbeidsplasser skulle ikke være det primære i en sykehusdebatt. Utsagnet «pasientens beste» går inn innimellom i en verbal loop, når det passer seg. Rådmannens forslag til høringsuttalelse tok tilsynelatende utgangspunkt i det perspektivet. I den første setningen skriver han: «Innlandet har i dag en sykehusstruktur som ikke sikrer et helhetlig helsetilbud til befolkningen.»

Min påstand i debatten om at dette er feil, ble støttet av sykehuslegene Kjetil Weyde (KRF) og Oda Solheim Hammerstad (SV). Jeg påpekte at rådmannen ikke må blande sammen funksjonsfordelingen med at det ikke er et helhetlig tilbud samlet sett. Hvis han tenkte på at egenbehandlingen (tidligere kalt pasientlekkasje) skal økes slik at pasienter ikke sendes over til regionsykehus, så har HSØ eksplisitt sagt at det ikke er noen målsetting. Egenbehandlingen er på 85 prosent og den skal ikke økes. Hva hadde rådmannen anbefalt hvis han tok dette på alvor?

Den vedtatte høringsuttalelsen bygger altså svaret feilaktig på at det ikke er et helhetlig helsetilbud i Innlandet i dag og at dette kan oppnås ved å etablere et hovedsykehus. Man skulle da tro at når svaret er et Mjøssykehus, så er lokaliseringen underordnet. Likevel sier Gjøviks høringsuttalelse at støtten til et Mjøssykehus faller hvis det ikke legges til Moelv. Å legge det 10 minutter lenger sør er altså ikke det riktige svaret på å etablere et helhetlig sykehustilbud, da kan man bygge videre på eksisterende struktur. Pasienten er i sentrum ved lokalisering i Moelv, pasienten er ikke lenger i sentrum ved lokalisering i Brumunddal. Jeg finner det vanskelig å uttrykke respekt for slike logiske brister – enten er man for et hovedsykehus eller ikke.

Dermed er høringsuttalelsen et spill med ord der en nærmere analyse av resten av innholdet viser at den er et svar som imøtekommer helsebyråkratiet og ikke innbyggerne. Ledelsen i Sykehuset Innlandet sine ambisjoner blir gjort til egne ambisjoner og knefallet er totalt med utsagn om at kommunen ikke bare tenker på seg selv, men på en helhet for Innlandet.

Gjøvik kommune bestilte en konsulentrapport til 300.000 kroner for å ha et bredere grunnlag for å imøtegå de mange feilaktige slutningene som fremkom i utredningene fra Helse Sør-Øst. Det var et viktig oppdrag, dessverre fremstår det i ettertid som ren tåkelegging av de reelle intensjonene til den administrative og politiske ledelsen sin side. I flere år har de hatt det samme synet – at Gjøvik akuttsykehus kan legges ut til slakt. Gjøvik er den eneste vertskommunen som ikke har kjempet for sitt sykehus, og i vårt tilfelle så går vi også inn for å legge ned sykehuset i nabokommuner, det psykiatriske sykehuset på Reinsvoll og akuttsykehuset på Lillehammer.

Det er bare helt utrolig at et politisk flertall i kommunestyret går inn for å legge ned et akuttsykehus med påfølgende nedtak av sengeplasser, samlokalisere psykiatrien med somatikken - med påfølgende nedtak av sengeplasser. Norges bunnplassering i Europa sammen med Sverige i antall sengeplasser i forhold til innbyggere, befester seg.

Håpet ligger i at målbildet om et hovedsykehus endres som en følge av at et engasjert folkeflertall i Innlandet vinner fram i samarbeid med nasjonale krefter som vil stanse sykehusnedleggelsene.

Kommentarer til denne saken