Med overskriften «Gir opp sau på grunn av rovdyr»i Nationen onsdag 17. april, sier sauebonde Stein Ola Undset og fire andre sauebønder i Rendalen at de gir opp saueholdet på grunn av ulveangrep. En av disse er Karstein Bergset, som i perioden fra 2003 har mistet 1500 – 2ooo sauer til rovdyr, og han sier at nå har belastningen blitt så stor at gleden og lysten til å drive med sau er borte. Resultatet av denne rovdyrterroren er at han selger gården og flytter ut av kommunen.

Ringer det ikke noen bjeller i hodet på de politikerne som har ansvaret at dette skjer? Er ikke eksistensgrunnlaget og levebrødet til sauebøndene like mye verdt som andre næringsdrivende i dette landet? Kan de bare ofres på rovdyrenes alter? Og det er Erna og Siv sammen med disse biløperne fra mikropartiene Venstre og KrF som i dag har hovedansvaret for at dette skjer. Det er de som har makta. Og Trine Skei Grande fra det minste mikropartiet, synes ikke at de ulvene vi har i landet fra før etterlater seg nok elendighet, men vil doble antallet.

Hennes regjeringskollega Ola Elvestuen, som leder i Klima – og Miljødepartementet (KLM), er tildelt diktatorisk makt til å overstyre lokale rovviltnemnder og enstemmige stortingsvedtak. Det hjelper ikke at Stortinget har vedtatt at dette området i Rendalen og andre steder skal være fritt for ulv. Det blir ikke fulgt opp, på grunn av trenering fra disse som beklær KLM. Og når det endelig blir bestemt at man skal ta ut ulv i de hardest rammede beiteområdene, er det som regel etter at disse lystmorderne har etterlatt seg store mengder sauelik.

Det er ikke bare de fem sauebøndene i Rendalen som er blitt tvunget til å slutte med sau på grunn av store rovdyr. Liknende har pågått gjennom flere år. Og representanter fra regjeringa skryter av at det er blitt tatt færre sau av ulv de siste årene. Men de unnlater å fortelle årsaken. Den behøver man ikke noen akademisk utdannelse for å forstå. Når den ene etter den andre av sauebøndene i de mest ulveinfiserte områdene blir tvunget til å slutte med sau, vil det jo bli mindre sau for ulven å fråtse i. Men da vil det gå desto verre ut over andre grasetere i naturen.  

Måten ulven dreper sitt bytte på skjer ikke akkurat på en smertefri måte. Jeg så for en tid siden en kanadisk film hvor sju ulver begynte å spise på en elg de hadde tatt mens den ennå var i live. Og man kan tenke seg hvilke forferdelige lidelser som ligger bak hvert av disse dyrekadavrene ulven etterlater seg i våre utmarker hele året. Jeg har stilt spørsmålet tidligere og gjør det igjen; hva skal vi med et dyreslag i våre utmarker som ikke har noen annen misjon enn å etterlate seg død og fordervelse alle steder de dukker opp?  

Uansett alle tragediene ulven forårsaker, hører man ikke en pip fra verneorganisasjoner som NOAH, med Siri Martinsen i spissen, og liknende dyrevernsorganisasjoner, som er opptatt av at dyr ikke skal lide. Når det gjelder det verste dyreplageriet som blir forårsaket av ulvens herjinger, forholder de seg helt tause.