Noen viktige skritt ut over timetilleggene er kommet ut av forhandlingene

Av