Gå til sidens hovedinnhold

Noen må stå på barrikadene også for de barna vi faktisk har, der de ­befinner seg i barnehage- og skolesystemet nå

Artikkelen er over 1 år gammel

oa mener

Utdanningsforbundet på Østre Toten oppfordrer medlemmer og foreldre til en times politisk streik onsdag for å markere sin motstand mot kuttene som forespeiles i neste års budsjett. På Gjøvik protesterer det kommunale foreldreutvalget mot et forespeilet kutt på 30 stillinger, som kan føre til at kommunen ikke lenger oppfyller Lærernormens mål til lærertetthet.

Tilsvarende opprør og fortvilelse brer seg i mange, mange kommuner der kutt og omfordeling nå må skje fortere enn noen har omstillingsplaner klare for. Selv om eldrebølgen har vært varslet så lenge at det er mulig å spørre seg hvorfor kommunene ikke har kommet lenger i å ruste seg for den nye situasjonen.

Men i tillegg har bildet fått ytterligere kompliserende faktorer. Som at kommunene har fått større ansvar for ressurskrevende brukere innen så vel omsorg som skole og barnevern uten at overføringer fra staten har vokst proporsjonalt med oppgavene. Bare i Vestre Toten kommune anslår kommunedirektør Bjørn Fauchald at kommunens utgifter til å ta seg av sine mest utsatte innbyggere, har økt med mellom 50 og 70 millioner kroner de siste 6-7 årene.

Mange har utsatt å ta de store omleggingene så lenge de har klart å dekke opp med «peeng på bok», merskatteinntekter, eiendomsskatt og generelle kutt. Men før eller senere går ikke dette lenger. Det er dit kommunene er kommet nå.

I det store bildet er også den dystre analyse at det kommer til å bli født stadig færre barn i tiårene som kommer. Det legger føringer på omstillingen når utsiktene så klart peker mot færre barn og flere eldre. Dette betyr imidlertid ikke at alt som foreslås i kommende årsbudsjett er riktig.

I en kommune med en visjon om å bli «Norges beste oppvekstkommune» er det kritisk når lærerne mener «laget» rundt barna bygges ned, og at dette særlig vil ramme de sårbare med størst behov for slik støtte – også gjennom kutt i sosialpedagogisk personell på skolene. Omkostningene ved slike raske kutt kan, som alle vet, bli svært høye i det lange løp.

Derfor må noen stå på barrikadene også for de barna vi faktisk har, der de befinner seg i barnehage- og skolesystemet akkurat nå.


Kommentarer til denne saken