– Bensinprisene betyr nesten ingenting for folk flest. Det sa Sparebank1 Markets sjeføkonom Harald Magnus Andreassen under konferansen Agenda Innlandet. Likevel er drivstoffprisene blitt en symbolsak som også overskygger det meste regjeringen og støttepartiet SV forsøker å få til med revidert statsbudsjett. Den rivende økningen i pumpeprisene er blitt en lettfattelig illustrasjon på at alt var bedre før, også bensinprisene.

Så hva betyr prisøkningen for den jevne innlending, for eksempel? Statistisk sentralbyrås tall tilsier at det meste av personbiltrafikken også i Innlandet nå skjer med elbiler og hybrider. Veksten i antall kjøretøyer, som har gått bratt oppover hvert år siden 1996, skjer med el- og hybridbiler. I fjor kjørte hver rene dieselbil og bensindrevne personbil i Innlandet henholdsvis 13.152- og 7674 kilometer i snitt, ifølge SSBs statistikker. De tre siste månedene har snittprisen ligget på snaut 23 kroner literen, mot 15-16 kroner i fjor.

Om differansen ligger på sju kroner, blir det et sted mellom 3700 og 4600 kroner mer i drivstoffutgifter i år enn i fjor for rene fossilbiler. Det er jo litt mer enn «nesten ingen ting» for fossilbileiere flest. På den annen side er det fortsatt slik at drivstoffutgiftene bare utgjør 14-22 prosent av den totale kostnaden ved å ha bil, ut fra de årlige regnestykkene til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Av pumpeprisen er det nesten bare moms og bensinavgiften til staten som er de faste faktorene. Resten bestemmes i hovedsak av råvarepris og selskapene. Momsen er på 20 prosent, bensinavgiften på 6,73 kroner per liter bensin og 5,57 kroner for diesel. Politikerne måtte altså tatt et solid jafs av disse faktorene for å gjøre drivstoffet merkbart billigere. Hvis ikke det da er behovsprøvd drivstoffstøtte som etterspørres?

Enn så lenge vil det for den oppmerksomme forbruker åpenbart lønne seg å følge med på pumpeprisene, hvor svingningene gjennom uka fort kan gi utslag på 200–300 kroner per tank. For transportbransjen og næringslivet derimot, er det lite slikt handlingsrom.