Gå til sidens hovedinnhold

Nødvendige endringer for politiet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politireformen har blitt et sentralt tema i valgkampen. Det er forståelig. Politiets tidsbruk ved akutte hendelser, tilstedeværelse i hverdagen og det politiet jobber med har betydning for innbyggerne våre. Samtidig er det mange meninger og antagelser om politiets organisering og prioriteringer. Det er viktig for meg som politimester å formidle at bildet er sammensatt.

Det nærmer seg fire år siden etableringen av Innlandet politidistrikt. På den tiden har vi slått sammen tre ulike politidistrikter, endret på strukturer og arbeidsmåter. Nye rutiner er både etablert og under etablering, og i tillegg er viktig kompetanse videreført. Det er ingen tvil om at dette til tider har vært utfordrende. Utgangspunktet for politireformen er imidlertid endringene i samfunnet vi lever i, deriblant kriminalitetsbildet. Kriminaliteten har blitt mer komplisert og organisert, går på tvers av politidistrikt og landegrenser og foregår i økende grad i den digitale verden. Dette krever blant annet høy teknisk og digital kompetanse. I tillegg er arbeidet svært tidkrevende og disse sakene øker i antall. Sikring av digitale spor knyttet til etterforskning i overgrepssaker er et eksempel på dette. Tendensen er at den tradisjonelle vinningskriminaliteten går ned, men andelen vold, voldtekt og andre seksuallovbrudd øker. Nye metoder gjør at vi avdekker flere seksuallovbrudd, også på nettet.

Ambisjonene i reformen er høye og det er mange oppgaver som skal løses. Selv om politidistriktet er tildelt mange nye politistillinger de siste årene så opplever vi fortsatt at vi mangler kapasitet på flere områder. Mitt ansvar er å fordele ressursene der behovet er størst samt på de prioriterte områdene, som blant annet vold og seksuelle overgrep mot barn og sårbare voksne, arbeidslivskriminalitet og ungdomskriminalitet. Ved etableringen av politidistriktet er det lagt vekt på politistillinger til vakt og beredskap før stillinger med spesialkompetanse er tilsatt.

Politiet skal være til stede der folk er og det innebærer også tilgjengelighet i sosiale medier. I dag får vi blant henvendelser fra unge mennesker på Facebook som synes det er lettere å snakke om vanskelige tema der enn på gata. Dette betyr også at forebygging, som er politiets primærstrategi, må foregå på flere og kanskje andre områder enn tidligere.

Det å være ett politidistrikt gjør oss sterkere i mange situasjoner. Dette har vi blant annet sett ved større hendelser hvor operasjonssentralen har kunnet benytte ressurser fra hele distriktet og sette mannskapet inn der behovet er størst.

Det samme gjelder også ved alvorlige straffesaker hvor ansatte fra andre deler av politidistriktet bistår.

Vi erfarer at dialogen med kommuner og andre samarbeidspartnere er god. Dialogen med våre kommuner er en viktig del av det å løse samfunnsoppdraget. Samarbeidet med kommunene vil også være svært viktig fremover.

Politiets samfunnsoppdrag er stort og det er ressurskrevende. Tjenestene vi leverer skal være gode uavhengig om du bor i bygda eller i byen, om du er ung eller gammel. Mitt ønske er at ressursene følger ambisjonene til reformen slik at blant annet alle politistillingene kan besettes.

Jeg mener uansett at vi er på rett vei for å nå målet om å gi innbyggerne i Innlandet et moderne og kompetent politi.

Kommentarer til denne saken