Tidligere prost i Toten Nils Kaare Erlimo er død 78 år gammel. Han er allerede savnet av mange: familien med barn og barnebarn og alle han betydde så mye for etter et langt liv som prest i Meløy, Øyer, Tynset og Gjøvik.

Nils Kaare var «Prosten» - en god og stødig leder, en bauta som visste hva han stod for. Han hadde en naturlig autoritet som sprang ut fra hans trygge tro og omsorg for andre. Nils framstod med autoritet uten å være autoritær. Noen mennesker bare har det i kraft av sin soliditet, varme og omsorg. Nils Kaare var en av dem. Han var god med mennesker. Han kunne snakke med alle. Han var blid, hadde humor, var raus og gjestfri.

Nils Kaare var odelssønnen fra Tolga som valgte noe så oppsiktsvekkende som å si fra seg odelen for å bli prest! Men han forble alltid jordnær, fri for snobberi, bevisst sine røtter fra Tolga eller «Tåljen» som han sa på sitt alltid klingende østerdalsmål. Nils hadde stor arbeidskapasitet, sparte seg ikke. Han tok stadig på seg ekstra begravelser og gudstjenester når det trengtes, så det ikke skulle gå ut over oss andre prester.

Nils elsket Kirka og gudstjenesten. Så å si aldri en søndag uten gudstjeneste! Han hadde en klippefast tru på Kirka med stor K. At den lever av gudstjenesten med Ordet og sakramentene som må behandles med den største respekt. Han store forbilde var Frans fra Assisi. Munken fra 1200tallet med sin grenseløse kjærlighet til alle Guds skapninger - mennesker og dyr. «Kjærligheten må elskes» sa Frans - noe Nils ofte gjentok i ord og handling. I Assisi ledet han mange reisefølger i Frans sine fotspor. En gang tok han prestene i Toten med til ei grotte ovenfor Assisi. Her feiret han gudstjeneste med oss og forrettet nattverden. Vi glemmer det ikke.

De siste årene var mye preget av sykdom. Hans kjære Bjørg fikk ALS og Nils gjorde alt han kunne for henne. Etter at Bjørg døde for tre år siden fikk Nils kreft. Det preget han, men han beholdt engasjementet, varmen, glimtet i øyet. Helt til i sommer tok han på seg vikariater så lenge han trodde helsa kunne klare det. Mange ville ha Nils Kaare som prest. Han var en god forkynner, liturg, sjelesørger. Klok, rolig, trygg. Et forbilde for mange av oss. Som en venn av familien uttrykte det: Han var hel ved, av ekte østerdalsk malmfuru.

Men alt har sin tid – også livet og tjenesten her. 23. november sovnet han inn med sine rundt seg.

Guds fred over Nils Kaare Erlimos gode minne.

På vegne av prestene i Toten

Ole Jacob Nyhus