Ni tomter er vurdert for ny ungdomsskole i Gjøvik. Rådmannen har en klar favoritt.

God tilgjengelighet for alle, sambruk av idrettsanlegg og tettstedsutvikling i Hunndalen er hovedårsakene til at rådmannen mener ny ungdomsskole bør bygges ved dagens ungdomsskole i Hunndalen.