Ni søkere vil undervise i kommunikasjon i Gjøvik – her er søkerlista

Fagskolen Innlandet i Gjøvik har ledig undervisningsstilling i kommunikasjon på norsk og engelsk. Seks kvinner og tre menn har søkt stillingen.