Ni søkere vil bli Østre Totens nye personalsjef – her er søkerlista

Stillingen som personalsjef/HR-sjef i Østre Toten kommune er ledig. Fem kvinner og fire menn har søkt stillingen. Kommunen har unntatt to av søkerne fra offentlighet.