Ni søkere vil bli LAR-behandler ved DPS Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig hel, fast stilling som poliklinisk behandler innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Vestoppland. Det er ni søkere til stillingen.