Ni søkere til to stillinger som kreftsykepleier på sykehuset – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig både fast stilling og vikariat som kreftsykepleier/sykepleier ved medisinsk avdeling, post 1E, ved sykehuset i Gjøvik. Det er ni søkere til stillingene.