Ni søkere til rektorstilling i Gjøvik – her er søkerlista

Etter andre gangs utlysing har det meldt seg ni søkere til stillingen som rektor ved Gjøvik læringssenter.