I en ny undersøkelse gjort av NHO har ni av ti NHO-bedrifter i Innlandet vurdert at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. Andre funn viser at halvparten av bedriftene som har svart har en omsetningsutvikling på lik linje med de siste fire ukene. Fire av ti melder om nedgang i omsetning.

Regiondirektør Jon Kristiansen sier i en pressemelding det er gledelig med optimisme.

– Samtidig som virksomheter innen industrien, reiselivet og transporten kan bli hardere rammet enn andre grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Kostnadsbilde

Åtte av ti bedrifter i Innlandet har vurdert markedsutsiktene de neste seks månedene til å være tilsvarende eller bedre.

– Det er verdt å merke seg at det er en stigende optimisme i reiselivet, og det er gledelig, sier Kristiansen.

Han sier at man likevel må ta med seg at til tross for god omsetning, så er kostnadsbildet fortsatt svært krevende for bedriftene i Innlandet.

– Det er nå en dramatisk vekst på energikostnader som kommer på toppen av to år med pandemikostnader, og svært store prisøkninger på transport og innsatsfaktorer i produksjonen.

Liten betydning

NHO tror ikke krigen i Ukraina vil ha stor makroøkonomisk betydning for Norge, men at de tre nevnte næringene kan bli hardere rammet enn andre.

– Det er også verdt å bemerke at Russlands invasjon, og Vesten og ikke minst EUs reaksjon, endrer spillets regler fullstendig i energimarkedet.