NHO-sjefens nye miljøkrav til kommunene – Oppland går foran

BIRI: NHO-direktør Ole Erik Almlid besøkte byggeplassen for det nye omsorgssenteret på Biri hvor miljøkravene har vært strenge.

BIRI: NHO-direktør Ole Erik Almlid besøkte byggeplassen for det nye omsorgssenteret på Biri hvor miljøkravene har vært strenge.

Artikkelen er over 1 år gammel

Klimaet sto i hovedfokus når NHO-sjef Ole Erik Almlid gjestet tomten for det nye omsorgssenteret på Biri. Almlid var klar på at lokalvalget i år handler om å jobbe for en grønnere fremtid.

DEL

På Mjøskonferansen på Gjøvik gård torsdag, la han fram fem konkrete miljøkrav til fylkene og kommunene i hele landet.

  • Still tydelige klimakrav i anskaffelsene.
  • Gi tilgang til grønne ressurser, slik at de tas i bruk.
  • Planlegg smart og gjør det enkelt å kjøre kollektivt.
  • Gjør lading tilgjengelig.
  • Vær et forbilde i den sirkulære økonomien (avfallshåndteringen).

– Bedriftene ønsker seg markeder for grønne løsninger, men trenger kommunene og fylkene med på laget for å få gode og riktige rammebetingelser. Sammen kan vi skape grønn konkurransekraft, forteller Almlid.

NHO-sjefen er klar på at bedriftene skal og vil være en sentral del av klimaløsningen både lokalt, og globalt.

– Lokalvalget i år må handle om at vi alle må jobbe for en grønnere framtid. Med felles innsats kan vi skape nye og mer bærekraftige forretningsmodeller, utvikle produktive, lønnsomme og attraktive arbeidsplasser slik at vi tiltrekker oss kompetanse, investeringer og henter hjem industriproduksjon.

BIRI: NHO-direktør Ole Erik Almlid besøkte byggeplassen for det nye omsorgssenteret på Biri hvor miljøkravene har vært strenge.

BIRI: NHO-direktør Ole Erik Almlid besøkte byggeplassen for det nye omsorgssenteret på Biri hvor miljøkravene har vært strenge.

Roser Gjøvik kommune

Almlid tok seg tid til å besøke tomten til et av kommunens storsatsingsprosjekt, nemlig utbyggingen av det nye senteret på Biri. I den nye klimaplanen til Gjøvik kommune trekkes bygget fram som et av de store bærebjelkene til å oppnå ledende bærekraftig vekst og utvikling.

– Kommunen har som visjon å være ledende i bærekraftig vekst og utvikling. Et område, hvor det både tenkes og jobbes med gode miljøvalg, er kommunens egne bygg, sier ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg.

Han forteller at kommunene i arbeidet for Biri omsorgssenter har tatt et langt skritt i retning av å redusere utslippene gjennom alle deler av byggeprosjektet og i byggets levetid.

– Det er svært gledelig at vi på Biri nå bygger et framtidsrettet omsorgssenter. Våre innbyggere vil få gode tjenester i et moderne bygg. Både byggeprosess og løsninger er i pakt med nyeste klimatenkingen. Når en i tillegg har bruk byggematerialer i tre og klimariktige energiløsninger, er dette faktisk å regne som et nasjonalt fyrtårnsprosjekt, sier Iddberg.

Grønn framtid for 50 millioner kroner

Opplendingene blir en stor del av grønn satsing framover, noe som skal bli en dugnad for klima og verdiskapning. Fylkesordfører i Oppland, Even Alexander Hagen ser svært positivt på satsingen.

– I Oppland har vi de siste årene satt av 50 millioner kroner til et næringsfond for grønne ideer og prosjekter som kan bidra til bærekraftig verdiskapning. Vi har engasjert Oxford Research til å foreta følgeforskning, og vi ser allerede at dette gir konkrete resultater og skaper arbeidsplasser, sier Hagen.

Fylkesordføreren forteller at viktige aktører er på banen for å forvalte fondet, og tilføyer at det aldri har blitt satset så mye penger på næringsutvikling som nå.

– Det har aldri før blitt satses så mange fylkeskommunale millioner på næringsutvikling, om vi holder de årlige bevilgningene til Innovasjon Norge utenfor. Tilbakemeldingene på Grønn framtid-midlene har vært overveldende. Det bekrefter at vi opplendingene sitter på mange grønne ideer som bare venter på å bli realisert. Innovasjon Norge og NHO deltar i samarbeid for hvordan vi skal forvalte fondet og imøtekomme engasjementet fra bedrifter og gründere, forteller Hagen.

– Godt forberedt når nye krav stilles

Betonmast Innlandet er totalentreprenør for miljøprosjektet Biri omsorgssenter. Daglig leder, Nils Raymond Laeskogen kan fortelle at byggebransjen er i gang med en grønn revolusjon og at selskapet fungerer som et ledd i satsingen mot lav miljøbelastning, med nyinnført konkrete miljøstrategier.

– Betonmast er et miljøorientert selskap som jobber for å ha minimal negativ påvirkning på det lokale og globale miljøet. På denne måten ligger vi i forkant og er godt forberedt når nye krav stilles til bransjen, forteller Laeskogen.

Entreprenøren understreker at tiltakene skal tydeliggjøre at selskapet tar samfunnsansvar ovenfor både omgivelser og medarbeidere.

– Dette skal gjøre Betonmast til en foretrukket samarbeidspartner for miljøprosjekter, konstaterer Laeskogen.

Artikkeltags