NHO, LO og Bondelaget er grønne venner: – Nå er det Innlandets tur!

De vil verne matjord, ha flere i yrkesfaglig utdannelse og ser bioøkonomien som helt avgjørende for framtiden. Bondelaget, LO og NHO står side ved side, og drar på busstur med et kobbel fylkespolitikere. Innlandet skal bli det nye Vestlandet, håper de.