Gå til sidens hovedinnhold

Nettkriminalitet og politi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

OA spør i sin leder 24. juni hvorfor politikere ikke har fokus på nettkriminalitet men bare etterlyser synlig politi i gata. Godt spørsmål, men det bør rettes til de som nå ønsker å reversere politireformen.

Vi vet at mye av den alvorlige kriminaliteten som retter seg mot barn og unge foregår på nett. Vi har mange stygge eksempler på det fra Innlandet politidistrikt. Kriminaliteten kjenner ingen grenser og nettkriminaliteten er internasjonal. Denne formen for kriminalitet er kompleks og ressurskrevende.

Vi har prata om det. Vi har satt det på dagsorden. Dette er jo noe av bakgrunnen for politireformen! Kriminalitetsbildet endrer seg og da må politiet endre seg – det har vi på borgerlig side gjentatt i 8 år. Politireformen trengs for å ivareta vår trygghet.

Det hjelper ikke å ha et lensmannskontor åpent et par timer på tirsdag og synlig politi langt fra der kriminaliteten skjer. Politiet må være der kriminaliteten skjer og det er i stor grad på nett.

OA er opptatt av saksbehandlingstid og strafferabatt. Det er uheldig med lang saksbehandlingstid som fører til strafferabatt, det er vi enige om. Derfor er det viktig at politiet nå få ro til å jobbe. Vi får iallfall ikke et mer effektivt politi, flere oppklarte saker, tryggere tilværelse og mindre strafferabatt ved å gjenåpne lensmannskontorer og flytte politiet fra data til gata.

Høyre er opptatt av trygghet for alle, der de bor. Det å styrke beredskapen og sørge for et sterkt politi er et arbeid som aldri tar slutt. I følge politiets egne tall er Innlandet politidistrikt styrket med 132 stillinger med Høyre i regjering. Det kommer i tillegg til 60 prosent vekst i beredskapstroppen, nye politihelikoptre og biler i hele Norge, titalls millioner for å bekjempe gjengkriminalitet, 4,2 milliarder i økte driftsbudsjetter og nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud.

Det viktigste for folks trygghet er dyktige politifolk som kan holde oss trygge der vi er. Derfor har Høyre i regjering reformert politiet og sikret nye politifolk i hvert eneste politidistrikt og i politiets sentrale organer som Kripos, Økokrim og PST. Det er disse som holder oss trygge. Også på nett.

Kommentarer til denne saken