Nesten tomme venteværelser på legekontorene i distriktet: – Stille før stormen

Flere legekontor på Gjøvik og Toten rapporterer om nesten tomme venteværelser. Ett legekontor har måttet permittere halvparten av sykepleierne på grunn av få pasienter.