Bedriftene i Innlandet fikk nesten dobbelt så mye i støtte fra Innovasjon Norge i koronaåret som i et vanlig år.

2020 var et uvanlig år for de fleste, også for Innovasjon Norge. Vi fikk våre budsjetter nesten doblet. Det ga oss muligheten til å øke bevilgningene til bedrifter over hele landet kraftig, også her i Innlandet. For vårt fylke har bevilgningene ligget på et sted mellom 428 millioner og 445 millioner kroner de siste årene, i 2020 var tallet 816 millioner kroner. Veksten fra året før var på 90 prosent!

I antall kroner er veksten på 387 millioner. Dette er tall som betyr noe for næringslivet. Så langt i 2021 har vi passert 520 millioner kroner, noe som viser at bedriftene har mange gode prosjekter som legger grunnlag for videre vekst framover.

Innovasjon Norge har et tydelig mandat for å bidra til næringsutvikling i distriktene. Vi skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Derfor er mye av det vi gjør spesielt rettet mot distriktene. På landsbasis bor nesten en tredel i distriktene og 25 prosent av verdiskapingen foregår der. Normalt får disse områdene halvparten av tildelingene fra Innovasjon Norge. Ikke i fjor. Da ble andelen mindre, men summen større.

Det betyr at byområdene fikk mest av de ekstrapengene Innovasjon Norge fordelte i fjor, men alle – også distriktene – fikk en betydelig økning. I år ser det ut til at vi er tilbake på en fordeling med halvparten til by og halvparten til land.

Non-stop dogwear AS er en innlandsbedrift som har utnyttet Innovasjon Norge sine koronavirkemidler til videre vekst, på en meget god måte. Bedriften utvikler, designer og selger hundeutstyr over hele verden, produktene er i mer enn 1300 butikker i 27 land. Non-Stop dogwear hadde i 2020 en omsetning på 73,9 millioner og resultater på 8,3 millioner. De har i 2020 fått lån på 10 millioner til videre vekst og 3,7 millioner til å utvikle nye produkter. For selskapet betød den ekstra støtten en økning i omsetting og ansettelse av flere nye personer.

Når vi ser at våre verktøy og midler bidrar til å skape slike resultater, vet vi at det virker. Det er derfor vi er her. Næringslivet trenger våre virkemidler og verktøy for å vokse!

Innovasjon Norge

Til stede i alle fylker i Norge og 23 land over hele verden.

Delte ut 12,5 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i alle deler av landet i 2020.

94 prosent av alle finansieringssaker besluttes ved et regionkontor, nær kundene.

Utløser verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge.