Neppe kjempehopp i bilprisene - men fortsatt usikkerhet

Noen går opp, noen går ned – til dels ganske mye. Stort sett er det lettelse i bilbransjen over statsbudsjettets opplegg for justerte engangsavgifter på nye bensin-, diesel- og hybridbiler.