Det koster nesten én milliard kroner dersom alle de tvangssammenslåtte fylkene nå skal deles igjen. Bare i Viken er prislappen anslått å være opp mot 440 millioner kroner i engangskostnader. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt at fylkesoppløsninger skal betales fra statskassa, men er dette virkelig fornuftig bruk av fellesskapets midler?

Fylkesvegnettet i Norge har et anslått vedlikeholdsetterslep på over 70 milliarder kroner. I Innlandet alene er det på over 4 milliarder. Gode veger er viktig for innbyggere og næringsliv, og etterslepet hos fylkene er særlig kritisk fordi vi vet at en stadig større andel av trafikkulykkene skjer på fylkesveg. Dersom regjeringa har én milliard ekstra å bruke på fylkeskommunene, så ville jeg mye heller brukt pengene på å tette hull og legge asfalt på vegene!

Jeg minner om at det var ikke bare to fylkeskommuner som ble slått sammen, det var også blitt overført over 160 medarbeidere fra Statens vegvesen. Vi mangler svar på hvordan dette skal håndteres dersom fylkestinget konkluderer med å dele Innlandet fylkeskommune.

Det er grunn til å tenke nøye gjennom konsekvensene av en eventuell fylkesdeling. For å sitere Marthe Lang-Ree i Senterpartiet, som har skrevet om fylkesveg tidligere og presist påpekt at «omorganisering og regionreform er en katalysator for at flere dyktige folk slutter». Det har hun helt rett i, og derfor sier vi nei til nye runder med omorganisering og strukturendringer.

Arbeiderpartiet sier nei til sløsing fra fellesskapets lommebok. Vi har viktigere ting å bruke tid og penger på, som for eksempel et fylkesvegnett som sårt trenger stell. Derfor oppfordrer jeg deg til å stemme for å videreføre Innlandet fylkeskommune i den kommende folkeavstemmingen.