Norge er ikke til salgs. Våre naturressurser, vei, jernbane, skog eid av staten og norske fiskeressurser, må få bli på norske hender. Vår fornybare vannkraft tilhører det norske folk. Norsk eierskap i store bedriftene som er deleid av den norske staten må aktivt forvaltes på en ansvarlig måte til beste for norske arbeidsplasser og en aktiv forskningsutvikling til fellesskapets fortjeneste.

Dagens regjering har solgt ut mange av våre nasjonale fellesverdier til private investorer. Det norske folk ønsker ikke at fiskeressurser, skog og utmark, eiendommer, infrastruktur og verdiskapende virksomheter skal selges ut, verken helt eller delvis.

Nasjonale felles verdier eies ikke av den til enhver tid sittende regjering. De eies av nasjonen Norge, med alle dens innbyggere i bygd og by, av alle kjønn, aldre, politiske og religiøse oppfatninger og etnisitet. Og ikke bare av oss. Dette har vært skapt av våre forfedre, og skal eies av våre etterkommere. En regjering som skal sitte i fire år kan etter vårt syn ikke etter eget forgodtbefinnende selge disse verdiene. Særlig siden det ikke er mulig å ombestemme seg og kjøpe dem tilbake. Når de er solgt, er de borte, og allemannsretten en saga blott.

Til høsten må vi få et regjeringsskifte, som trygger fellesskapets ressurser. Vi oppfordrer derfor til å stemme på partier i stortingsvalget, som er enige i LO i Vestopplands krav om nei til salg av Norge.