Jeg selv skulle ønske at det ikke fantes. Jeg vil heller ha 1 time mer på skolen enn lekser. Jeg syntes at 1 time lenger på skolen med alle i klassen er bedre enn at vi sitter en og en hjemme og driver med lekser. Det er mer sosialt. Jeg tror også at vi lærer mer med en som er utdannet som lærer enn at vi sitter og prøver hjemme uten at vi skjønner det. Lærere kan mye mer om hvordan man lærer bort.

Jeg vet vi har lekser for å jobbe selvstendig å greie ting selv. Men jeg vil heller at en lærer som vet oppgaven som skal gjøres enn for eksempel foreldre som kanskje ikke skjønner hvordan vi gjør ting. 9–12 åringer og 13–15 åringer bruker 1 time gjennomsnittlig i uka på lekser. Jeg vet det ikke er så veldig mye, men hvis du tenker hele året så blir det en god del leksetid. Jeg ønsker heller å bruke den tiden på skolen med venner og gode lærere. Å slippe lekser å bare gå rett ut med venner eller dra rett til familie etter skolen.