Gå til sidens hovedinnhold

Nei til legalisering av narkotika

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens rusreform ble i dag stemt ned i Stortinget. Unge Venstre-leder i Innlandet sier de vil fortsette å kjempe for denne reformen, og at det bare er et spørsmål om tid før den blir vedtatt. Mens tiden går kan flere liv gå tapt til rusen, mener leder Omar Yagci fra Gjøvik. Venstre sier klart og tydelig at de vil legalisere narkotika.

Men det disse ungdommene driver med er lovbrudd. Å gjøre noe lovlig for å komme lettere ut av situasjoner hjelper ingenting og kan få alvorlige konsekvenser for resten av livet. Partiet De Kristne mener lovverket fortsatt må være tydelig, og straff for lovbrudd er hjelp til å holde seg borte fra, og til å komme seg ut av, et belastende miljø.

Partiet De Kristne er glad for at rusreformen ble stemt ned. Problemet med denne reformen var at rusmidler ville blitt mere tilgjengelig og akseptert, og omsetning og rekruttering av stadig yngre økende.

Dessverre ser vi i Gjøvik at barn og unge helt ned i barneskolealder er en del av rusmiljøet i byen, og vi ser med bekymring på utviklingen både i Gjøvik og i hele Norge. Mange barn og unge sliter, og søker seg til miljøer med alkohol og rusmidler. Rusavhengige sier selv at man fort utvikler behov for stadig større doser og tyngre stoffer for å få effekt. Det viser hvor lett det kan være å bli hektet og hvor sterk avhengigheten kan bli. Å komme tilbake til et rusfritt liv er en lang og hard individuell kamp på samtlige av livets områder.

Partiet De Kristne vil ha en rusreform, men ikke regjeringens utgave. Vi vil ha en reform som tar vare på de tyngste rusmisbrukerne og samtidig finner fram til gode preventive tiltak som hindrer større rekruttering til rusmiljøet. Vi vil undervise og informere barn og unge, foreldre og ansatte i skoler og organisasjoner om rusmiddelmisbruk og konsekvensene av et liv med rus-lidelser. Vi vil ha et lovverk som tillater at vi skreddersyr hjelp til hver enkelt, slik at man opplever at hjelpen faktisk virker. Vi vil legge til rette for et tett samarbeid med involverte og berørte parter; familien, skolen, nærmiljø, NAV, helse/ omsorg, barnevern, menigheter, organisasjoner, politiet og kriminalomsorgen. PDK er opptatt av at behandling av rus-lidelser, rehabilitering og ettervern, skal skje med respekt for individets personlige integritet og i tråd med grunnleggende rettigheter. Vi vil styrke det kriminalforebyggende arbeidet (SLT), og er glad for at Gjøvik kommune har inngått samarbeid med flere aktører, både kommunale og private, for å styrke innsatsen. Vi vil støtte en helhetlig politikk og lage en ubrutt kjede fra forebyggende arbeid tidlig i livet, til og med ettervern og hjelp til å komme ut i arbeid og et meningsfullt liv.

Partiet De Kristne sier nei til Venstres ønske om legalisering av narkotika. Tvert imot vil vi ha et tydelig lovverk som gir klare signaler til samfunnet om at bruk av narkotika tar liv. Dette vil også gi god støtte til foreldre i arbeidet med å skape gode holdninger til liv og helse blant barn og unge.

Kommentarer til denne saken