Kabotasjekjøring

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Via EØS-avtalen ble kabotasjekjøring vedtatt av Stortinget i 2010. Nei til EU gikk klart imot denne forordningen som nå har medført en rekke problemer for transportnæringen i Norge og for trafikksikkerheten på norske veier. I tillegg er miljømessige hensyn også berørt. Videre henvises til juks og kriminalitet. Nei til EU vil på det sterkeste be norske myndigheter om å gå tungt inn i dette for å rette opp de skadevirkninger som er mulig innenfor gjeldende kabotasjeregelverk. Vi henviser for øvrig til Norsk Lastebileierforbund og «Fair Trade» conceptet.

Vi foreslår følgende tiltak:

* Mer kontroll ved grenseovergangene, blant annet av dekktype og kjettinger.

Og særskilt kontroll av Euro6-motorer og AD Blue-teknologi. (Miljøhensyn).

* Statens vegvesen må få blålys kompetanse, for å bedre deres framkommelighet til vogntog som de ønsker å stanse.

* Arbeidstilsynet må få tilført økte midler for å kunne kontrollere blant annet at hviletidene blir overholdt og at norske tariff- og lønnsvilkår blir gjort gjeldende.

* Utstrakt bruk av teknologi som avdekker om transportøren har betalt skatter, avgifter, eventuelle tidligere ilagte bøter med videre.

* Bombrikker bør innføres.

* Hjullås bør anvendes inntil transportøren har gjort opp for seg i forhold til bøter med videre.

* Utenlandske transportører må stille med bankgaranti som kan brukes der norske myndigheter kan stille økonomiske krav.

* Det bør opprettes et transportregister for utenlandske transportører, med garanti om at lov- og regelverk følges.

* Norske transportbestillere som ikke påser at transporten foregår i tråd med lov- og regelverk, ilegges bøter.

Tilsvarende krav bør også stilles til buss-selskaper med opprinnelse i land utenfor Norge.

En innstramning er helt nødvendig for å motarbeide juks og kriminalitet i bransjen, blant annet kan det vises til overtredelse av kabotasjereglene med henhold til antall kjøreoppdrag, ukvalifiserte sjåfører, kjøp av falske førerkort, stjålet diesel, bruk av avgiftsfri ulovlig diesel, smugling som «lønnstilskudd», overtredelse av hvile- og kjøretidsbestemmelsene, ikke betalte bomavgifter, ikke betalte fartsbøter og manglende utstyr på bilene.

 Og det er helt klart at dette har store implikasjoner for konkurransesituasjonen for norske transportutøvere som følger et strengt norsk lov- og regelverk. Når nå kabotasjeregelverket er innført, må det i hvert fall kunne kreves konkurranse på like vilkår. Og alle trafikkulykker på de norske veiene i vinter er dessuten en klar dokumentasjon på at norske myndigheter må stille skjerpede krav til utenlandske sjåfører og transportselskaper.   

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags