Coop bruker alle mulige kanaler for å få viljen sin: å bygge stor Coop Extra på Reinsvoll. Denne gangen brukte de ordfører Olafsen: Gruppeleder i Ap i kommunestyret i Vestre Toten sier at han «på vegne av ordføreren» innkalte til møte der Coop Innlandet «ga en orientering om sine planer på Reinsvoll». På møtet 9. januar var gruppeledere for alle partier i kommunestyret invitert og noen få politikere i tillegg. Møtet ble holdt i Formannskapssalen på Rådhuset. Det ble ikke skrevet referat; flere har etterlyst det. Toten i dag/ OA hadde artikkel om saken i nettavisen 22. januar.

På Bøverbru ble Coop Marked lagt ned 10. april 2021. Å miste butikken var et stort tap for oss på Bøverbru. Nærbutikken er mye mer enn et sted for å handle. Det er en viktig møteplass for «vanlige folk» i bygda, et sted der du møter betjening som kjenner deg. Vi var glade i butikken vår og de som jobbet der.

Mange av oss som var medeiere/medlemmer i Coop hadde kontakt med vår lokale mann i styret og administrerende direktør i Coop Innlandet, Dag Roger Rinde. Vi var tydelige på at vedtak om nedleggelse av butikken ble tatt uten at vi som medeiere var informert, og de ansatte var også uforberedt på vedtaket.

Vi kjenner til at Coop fikk tilbud om en svært sentral tomt på Bøverbru, for de antydet at en ny butikk måtte ligge ved hovedveien. De takket selvsagt nei – og vi skjønner nå at «hovedveien» for Coop betyr Riksvei 4.

Flere av oss på Bøverbru sendte innspill om nedleggelse av butikken på Bøverbru til Folkets spørretime i kommunestyret 25. februar 2021. «Hva kan kommunen og våre folkevalgte bidra med i denne situasjonen?» Ordfører Stian Olafsen svarte blant annet at «jeg og andre lokalpolitikere kan i utgangspunktet ikke påvirke hva en privat bedrift ønsker å gjøre med sine butikker».

Han informerte om at han har «vært i dialog med representant i regionrådet og med regionsjefen i Coop». Videre at «Likevel er de tydelig på at de ser et potensial i Bøverbru-området og ønsker å etablere en ny butikk i tilknytting Bøverbru, men langs fylkesveien grunnet større mulighet for flere kunder. I den forbindelse vil Coop foreta seg en befaring til våren for å se på aktuelle tomter». Han avsluttet med «at vi politikere kan ikke påvirke beslutningene som er tatt, men vi kan være positive og bidra når Coop nå ønsker å bygge nytt på Bøverbru, og det skal vi gjøre».

Positiv innstilling fra ordføreren vår den gangen! Han er riktignok fra Reinsvoll, men vet hvor Bøverbru er og at en Coop plassert ved Riksvei 4 på Reinsvoll aldri kan bli den nye nærbutikken for oss på Bøverbru!

Vi velger å stole på politikerne: at de ikke vil støtte omregulering av den aktuelle næringstomta på Reinsvoll til detaljhandel, slik at det blir fritt fram for Coop å bygge der.