Igjen kommer det urimelige påstander fra opposisjonen i Vestre Toten, denne gangen angående at de blir holdt utenfor. Er dette den nye normalen: At all usikkerhet og utilfredshet med det å være opposisjon skal ut til avisene? Da bør en i så fall ha dokumentasjon på at anklagene stemmer. For et par år siden var jeg selv utenfor posisjonen, og trodde kanskje også at «de innenfor» satt på langt mer informasjon enn vi i opposisjon. Jeg ser at slik er det ikke. Kommunedirektøren deltar ikke i møtene posisjonen har sammen, og informasjonsflyten kommer i møter i formannskap, kommunestyre og utvalg. Det betyr at alle får den samme informasjonen. Jeg, som en av gruppelederne i posisjonen, sitter ikke med mer informasjon enn det vi har fått i møter der alle partier er representert.

Vi synes vel alle at ting haster i denne saken, men så er det jo også tydelig at mye er på gang for tiden. I dagens formannskapsmøte ble det informert fra både nye og gamle tjenesteledere og tillitsvalgte om endringer som er på gang. At det ryddes opp i hvem som skal utføre hvilke tjenester ut fra sin faglige bakgrunn, må vel være en av de viktigere sakene her.

Gruppeleder for H sier at vi må ha all informasjon på bordet for å vite hva som skal ryddes opp i. Hun gjentar også det vi alle var misfornøyde med angående manglende informasjon i starten av denne oppvasken. Dette førte til at et enstemmig kommunestyre ga kontrollkomiteen oppgaven å finne ut hva som har ført til at vi plutselig satt med en så dramatisk og kritisk situasjon. Nå gjentar Solberg alle disse anklagene som om dette skulle være nøyaktig der vi befinner oss også dag.

Hun får det også til å høres ut som om det er politikerne som skal rydde opp. Nei, det er ikke vi som skal gå inn i tjenestene og gjøre forvaltningsmessige oppgaver. Det er og blir administrasjonens ansvar. Politikerne skal SØRGE FOR at det blir ryddet opp. Det har vi gjort gjennom å bevirke at alle steiner skal snus gjennom kontrollkomiteens arbeid og gjennom å bestille de endringsprosesser som er i ferd med å gjennomføres. Folk må skjønne forskjellen på politikk og forvaltning. De kan klage til oss politikere, men vårt ansvar er bevilgninger og sørge for at vi har en kompetent administrativ leder, altså å kreve jobben gjort gjennom kommunedirektøren. Det er alltid kommunedirektøren som har ansvaret for tjenesteområdene, og så lenge det ikke er vedtatt mistillit mot direktøren, er det hans ansvar å sørge for opprydningen. Det skulle bli et salig rot om alle partier skulle ut på arbeidsplassene og ordne opp eller foregripe jobben som nå er gitt til kontrollkomiteen.

Vi forventer at kontrollkomiteen finner faglig dyktige folk til å gå inn i dette og kommer tilbake med en rapport som opplyser oss alle. Kanskje Solberg heller burde gå til kontrollkomiteen, der H har lederen og Sp er representert, og spørre hvor langt de har kommet i sitt arbeid med saken?

Dette heller enn å komme med uberettigede klager mot ordfører, som i stormens kast har vist en forbausende stødighet unge år til tross. At han ikke var kjent med prosessen for håndtering av det ene varselet som kom ham i hende, mener jeg er en tabbe som ikke fortjener offentlig uthenging. Men vi er alle grundig informert nå både gjennom avisartikler og varsel som ble utsendt til alle partier og senere i orienteringer i kommunestyret og gjennom mail. Flere detaljer trenger vi egentlig ikke; det viktigste nå er at de som er i tjenesten får til å rydde opp i tett samarbeid med ansatte og slik at både brukere og ansatte blir fornøyd. Det er det det handler om nå!

Slutt med å bruke dette til politisk nedsnakking av en ordfører som gjør en til nå veldig solid jobb. Jeg er skikkelig skuffet over partiene i opposisjonen, som bruker dette for å fremme udokumenterte og til tider usaklige påstander. Det er nok nå. Kan vi i fellesskap fokusere på å få i havn de endringene som er nødvendige? La oss heller heie fram de ansatte og de ledere som nå gjør det som står i deres makt for å få denne tjenesten opp å gå på en positiv måte! – Mens vi avventer kontrollkomiteens rapport.