Nei, du har ikke lov å brenne malt trevirke i din egen ovn

RENT TREVIRKE: Det er lov med sankthansbål og vardebrenning som en nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Men som privatperson har du ikke lov å brenne trevirke utendørs i Gjøvik.

RENT TREVIRKE: Det er lov med sankthansbål og vardebrenning som en nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Men som privatperson har du ikke lov å brenne trevirke utendørs i Gjøvik. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Visste du at det er ulovlig å brenne malt trevirke selv i din egen stue?

DEL

Det går fram av en nyhetsartikkel Gjøvik kommune har delt på sine hjemmesider.

Det er i det hele tatt ikke så mye du med god samvittighet kan sette fyrstikken borti. I Gjøvik kommunes lokale forskrift om brenning av avfall går det fram at du kan naturlig nok kan bruke grillkull, briketter og ved på grill og utepeiser.

Bålforbud

Videre kan du brenne bål så lenge det blir brukt i «tradisjonelt friluftsliv». Det er imidlertid forbud mot all bruk av ild i tidsrommet 15. april til 15. september, uten tillatelse fra brannvesenet. Unntak er du kan gjøre opp ild der det «åpenbart ikke kan medføre brann».

Det er også begrensninger på hva du har lov å brenne i din egen vedovn. Du får lov å bruke avispapir og lignende til opptenning, og videre kan du brenne rent trevirke.

I forskriften heter det imidlertid at impregnert, malt eller på annen måte overflatebehandlet trevirke avgir miljøgifter både under brenning og via asken og er forbudt å brenne.

Du kan derimot levere impregnert trevirke gratis hos Horisont. Dette er definert som farlig avfall.

Utendørs er det tillatt å brenne sankthansbål og vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Her kan du også kun bruke rent trevirke.

Halm og havre

Det er videre tillatt med halmbrenning og brenning av floghavre på dagtid fram til kl. 18.00, mandag til fredag utenom helligdager i perioden 15. april til 31. mai.

Brannvesen skal alltid varsles om tidspunkt for brenning i rimelig tid før brenning finner sted. Nødvendig sikringstiltak skal foreligge og oppgis ved varsling. Halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm inngår ikke i unntaket. Halmstrengen etter skurtresker uten halmkutter, eller halm som blir ranket sammen fra jordekantene som sikkerhetstiltak før brenning, regnes ikke som oppsamlet.

Det er også lov å brenne rydningsvirke fra åkerkanter og beiter samt ranke og flatebrenning i forbindelse med nydyrking. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlig høytidsdager eller søndager.

Det er, med noen unntak, ikke lov å brenne trevirke og hageavfall.

Har du mer enn 100 meter til nærmeste nabo, kan du brenne små mengder med hageavfall (definert som ca. et trilllebårlass), men du må likevel ta hensyn til forskrift om brannforebyggende tiltak og. I tillegg må du vise hensyn til naboer.

Brenning av miljøsanerte bygninger som objekter for brannøvelse i regi av brannvesenet og/eller sivilforsvaret er tillatt.

Artikkeltags