Nei, domstolene skal slett ikke basere seg på «lokalt skjønn»

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
DEL

MeningerMarit Knutsdatter Strand er en dyktig politiker trass sin unge alder, og en god talsperson på Stortinget både for Valdres og Innlandet forøvrig. Fredag 7. juni har hun imidlertid et innlegg i OA med overskriften «Lokalt skjønn ved domstolene», hvor hun bommer uvanlig grovt. Om dette skyldes uvitenhet eller desinformasjon er for meg noe uklart, men innlegget kan i alle fall ikke bli stående uimotsagt.

Hovedformålet med det hun skriver er formodentlig å henge seg på Senterpartiet sine utrettelige påstander om «sentralisering», og denne gang av domstolene. Disse påstandene har allerede blitt imøtegått på en aldeles fortreffelig måte av advokat Arne B. Krokeide i hans leserinnlegg i OA 28. mai, og jeg lar derfor disse ligge.

Det jeg imidlertid finner grunn til å kommentere, er Marit Knutsdatter Strand sine påstander om nødvendigheten av «lokalt skjønn» ved domstolene. Hvis vi ser bort den særlige situasjonen hvor domstolen kan tilrettelegge for en mulig rettsmekling, og vi ser bort fra ikke-alminnelige domstoler som f.eks. Forliksrådet, er det følgende etiske retningslinjer som gjelder for dommere i enhver sak – det være seg en sivil sak eller en straffesak:

«En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk ...».

I tillegg er der egne punkter om «Uavhengighet» og «Upartiskhet». Hvis dette skal fungere i praksis er det ikke «lokalkunnskap» eller «lokalt skjønn» som er avgjørende, men en høy faglig standard, og en rettferdig vurdering og domsavgjørelse i henhold til gjeldende lovverk.

Vi finner en lang rekke eksempler på at domsavgjørelser i lokale Tingretter har blitt endret, og til dels dramatisk, ved fornyet behandling i Lagmannsretten. Domsavgjørelser i Valdres Tingrett utgjør intet unntak, snarere tvert imot. Det er ingen grunn til å tro at dette skyldes mangel på «lokalt skjønn» i Lagmannsretten, men heller at når man fjerner seg fra den påvirkning som kan utøves i mindre lokalsamfunn, og lar gjeldende lovverk være det som utelukkende avgjør en sak, så blir domsavgjørelsen annerledes.

Dette betyr selvsagt ikke at Tingretten ikke skal ha sin plass i rettssystemet slik den har det i dag, men det betyr at det verken er en nødvendighet eller et krav at en Tingrett skal være lokalisert i et «lokalmiljø», og enda mindre at den skal utøve «lokalt skjønn».

Som Krokeide skriver det så treffende i sitt innlegg: «For folk som får viktige spørsmål i sitt liv avgjort av domstolene, vil trygghet for faglig standard og rettssikkerhet veie tyngre enn om de skal møte fram på Gjøvik, Lillehammer eller Hamar».

Eller på Fagernes, for den saks skyld.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags