Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen presiserer i et brev til redaksjonen at det kun er snakk om en overføring av stillinger fra vegvesenet til fylkeskommunen i forbindelse med at vegvesenet ikke lenger har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveier.

Lund skriver følgende:

«Det har blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil! Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene.

 

Les også

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

 

Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. Menneskene som fyller disse årsverkene mister altså ikke jobbene sine. Oppgavene disse personene gjør i Vegvesenet i dag vil bli overført til fylkene, og de ansatte vil få tilbud om å følge med over til den aktuelle fylkeskommunen.

De står selvsagt fritt til å takke ja eller nei til tilbudet. Etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen tirsdag la frem sitt forslag til ny organisering av Statens vegvesen kunne en rekke medier altså melde at 1650, eller rundt hver femte ansatte, i Statens vegvesen ville miste jobbene sine på grunn av omorganiseringen.

Sannheten er at en viktig årsak til at Statens vegvesen omorganiserer nettopp skyldes overføringen av et ikke ubetydelig antall ansatte til de nye fylkene. Etter overføringen vil Statens vegvesen fortsatt ha mellom 5000 og 5500 ansatte.

Det store flertallet blir altså værende og vil ha oppgaver knyttet til riksvegene og andre statlige oppgaver».