Gå til sidens hovedinnhold

Nedtrapping av aktiviteten i sykehusaksjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik», som ble startet av tunge aktører i fagbevegelsen, brukerorganisasjoner, flere leger, sykepleiere og andre privatpersoner, ble stiftet høsten 2012.

En fullsatt sal på Gjøvik Gård ga sin fulle støtte til organisasjonen og bidro med cirka 12.000 kroner i vår innsamling, til støtte i den kommende kampen. Store og små beløp fra fagbevegelsen, sanitetsforeninger og bondekvinnelag var også gode tilskudd i kampen for å beholde lokalsykehusene. Til sammen bidro organisasjonene med nærmere 250.000 kroner, og det er helt fantastisk. Takk til dere alle!

Organisasjonen har holdt på i snart 9 år nå, og har fremført mange tunge argumenter mot hovedsykehus i disse årene.

Vi har arrangert store folkemøter, demonstrasjoner, hatt møter med aktuelle politikere og andre, laget en stor underskriftskampanje mot storsykehuset. Vi har pekt på at Oppland og Hedmark burde satse på Lillehammer, Gjøvik og Elverum som somatiske akuttsykehus, og videreføre Reinsvoll og Sanderud som psykiatriske akuttsykehus. Dette er et standpunkt vi har hatt siden første runde i 2005 til 2007, da vi vant en midlertidig seier over Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst.

Underskriftskampanjen fikk meget stor tilslutning. Svært mange utenfor styret i aksjonen bidro med stor entusiasme. Det er ikke ofte en slik kampanje får cirka 15.000 underskrifter. Frode Veian gjorde en enorm innsats i hele Gudbrandsdalen. I en kommune skrev rundt 50 prosent befolkningen under på lister som lå på Coop.

Underskriftene ble overrakt fylkestinget, men de var ikke i stand til å se hva grunnplanet mente.

Vår økonomiekspert, Bjarne Gravdahl, la ned et enormt arbeid ved å gå gjennom SIs og HSØs regnskaper, noe som gjorde at aksjonen fikk stor troverdighet gjennom våre advarsler mot å bygge et hovedsykehus. Vi var tidlig ute og advarte mot store løfter om «lys i alle vinduer». Det finnes knapt nok penger til hovedsykehuset.

Vi har kritisert media, politikere, rådmenn og andre «forstå-seg-på-mennesker» for ikke å ha satt seg inn i de virkelige økonomiske realitetene. De har aldri protestert mot store nedskjæringer som skulle finansiere SI sin egenandel på 30 prosent av byggesummen. De har aldri skjønt det SI sier i sine egne planer om å overføre 20 prosent av nåværende pasientmasse til kommunene og hva dette må bety for den allerede dårlige økonomien.

Ingen av de vi nevner over har reflektert over at 200 færre sengeplasser skal føre til bedre helsetilbud for pasientene. Vi har hatt leger på laget, som har bidratt stort i å utvikle gode kritiske argumenter mot SI og HSØ.

Slik kan vi fortsette, men det får være nok.

Det som har vært trenden de siste årene er at vi ikke evner å ta flere initiativer for å øke presset på helsebyråkratene og direktører i SI, HSØ og departementet. Det kommer av at vi har mistet våre posisjoner i arbeidslivet etter hvert som vi pensjonerer oss.

Vi har holdt det gående med innlegg og ventet på at motstanden skulle vokse stor, noe vi var sikre på ville skje når det gikk opp for folk at akuttsykehusene våre ville bli nedlagt. Der fikk vi rett.

Nå har det dukket opp flere organisasjoner som er i kampmodus. Vi ser totalt bort fra den aksjonen som ble stiftet av Gjøvik sin ordfører. Det går ikke an å tro at akuttsykehuset blir plassert i Gjøvik, når man kjemper for hovedsykehus ved Moelv. Det er å tro på julenissen.

Derimot har det dukket opp en aksjon; «Sammen for lokalsykehusene - Nei til hovedsykehus». Her er det store muligheter, særlig når hele Østerdalen, med Elverum, har gått imot hovedsykehuset og har det samme standpunktet de hadde når vi samarbeidet godt i 2005/2007. Vestre Toten går også imot.

Vi vil fortsette, men kun som aktører i andre aviser og andre medier. Vi innehar en enorm kunnskapsbank for denne kampen. Den vil bli brukt så lenge kampen mot hovedsykehuset varer. Vi har skrevet svært mye i disse årene, mye av det vil bli offentliggjort på nytt, når det passer seg sånn.

En stor takk til alle organisasjoner som har støttet denne aksjonen med store og små beløp for å drifte denne kampen.

Kommentarer til denne saken