Nedleggelse av Kapp bo- og servicesenter: – Jeg gråter over hvordan systemet kan behandle våre kjære.

Noen av de 34 beboerne på Kapp bo- og servicesenter har allerede blitt flyttet på, fra Balke bo- og servicesenter i 2018 da 41 omsorgsboliger med heldøgns tjenester ble nedlagt. Nå må gamle de flytte igjen.

Noen av de 34 beboerne på Kapp bo- og servicesenter har allerede blitt flyttet på, fra Balke bo- og servicesenter i 2018 da 41 omsorgsboliger med heldøgns tjenester ble nedlagt. Nå må gamle de flytte igjen. Foto:

Av
DEL

MeningerVed Kapp bo- og servicesenter bor det 34 mennesker. Noen av disse menneskene kommer fra Kapp. Noen kommer fra Kolbu fordi på Fjellvoll bo- og servicesenter er det ikke plass til dem. Noen kommer fra Skreia. Noen av dem har allerede blitt flyttet på, fra Balke bo- og servicesenter i 2018 da 41 omsorgsboliger med heldøgns tjenester ble nedlagt.

De 34 menneskene ved Kapp BSS har fått beskjed om at de etter nyttår må flytte. De skal flytte til nye Labo helse og omsorgssenter, men noen av dem har også fått beskjed om at de skal til Fjellvoll BSS. Men er det plass til dem på Fjellvoll, tenker du? Ja, kanskje når kommunen får lagt kabalen. Men flere eldre med behov for heldøgns tjenester kan vi nok ikke bli i Østre Toten kommune.

I en artikkel i OA 16. oktober opplyser Bent Olav Engesveen, leder for heldøgnstjenester i Østre Toten kommune at: «Det blir full prøvedrift på Labo i uke to på nyåret. (…) Deretter starter innflyttingen av pasienter fra Østre Toten sykehjem, Kapp og Fjellvoll». Om dette kan jeg informere at det er glansbilde-framstillingen. Det er ikke plass til alle pasienter fra Østre Toten sykehjem, Kapp og Fjellvoll på Labo. Ved møte for pårørende ved Kapp BSS ble det informert om at det ville bli foretatt en evaluering av pasientene og deretter bestemt hvem som skulle til Labo og hvem som skulle til Fjellvoll.

Ved Labo helse og omsorgssenter er det plass til 111 pasienter. Nå er vi også blitt informert om at ti av disse plassene ikke skal tas i bruk på grunn av innsparinger. Altså 101 plasser står klare for eldre i kommunen vår. Ved Kapp BSS er det 34 pasienter, ved Fjellvoll er det 42 pasienter og ved Østre Toten sykehjem er det 69 pasienter. Nå har jeg aldri sett på meg selv som et matematisk geni, men det regnestykket får jeg ikke til å gå opp.

I tillegg viser utviklingen og alle kommunalt bestilte rapporter at det i fremtiden vil bli flere eldre. «De nærmeste årene vil gruppen mellom 67 og 79 år vokse mest og etter 2020 vil antall personer over 80 år øke mye:» (Helse- og omsorgsplan, ØTK, 15. februar 2012). Det er kanskje ikke så rart at kommunalsjef Lisbeth Kjøniksen uttaler i OA på nett, 9. november at det framtidige behovet for Kapp og Fjellvoll må vurderes på nytt. Da spør jeg: Når skal dette vurderes på nytt? Når eldre, syke, sårbare mennesker er blitt flyttet fra Balke til Kapp til Fjellvoll, og så i sin tid kanskje til Labo?

Jeg vil gjengi en resignert uttalelse fra min mormor, 92 år gammel, pasient ved Kapp BSS: «Vent til de blir sittende slik selv, så får de se». Jeg gråter over hvordan systemet kan behandle våre kjære. Kommunen opptrer som en pubertal ungdom som skal foreta en unødvendig omorganisere av frimerkesamlingen sin. Det er bare det at dette tilfellet er litt alvorligere. Det dreier seg dessverre ikke om frimerker, men om min mormor, kanskje din mor, din far, din søster, din bror. De blir kasteballer mellom institusjoner til kommunen finner det for godt å lande på en løsning. Kommunen kan ikke som den pubertale ungdommen skylde sine irrasjonelle beslutninger på hormonelle svingninger.

De sier det ikke vil la seg gjøre å iverksette et framtidig byggetrinn to på Labo. Behovet for Kapp og Fjellvoll er altså der nå, i dag. Dette må ikke vurderes på nytt i fremtiden, det må vurderes nå. Vår tid er nå, sier de gamle ved Kapp bo- og servicesenter, vi kan ikke vente. Til våre nye folkevalgte sier jeg: Trekk i nødbremsen, vend i tide, det er ingen skam å snu. Østre Toten Arbeiderparti uttalte i en artikkel i OA, 15. juni 2015 at de ville utrede alternative muligheter og ta de eldre på Kapp med i diskusjonen framover. De ønsket å legge forholdene best mulig til rette for å kunne bo på Kapp livet ut.

Vær så snill Østre Toten Senterparti, ikke kom med tomme løfter. Husk på valgprogrammet deres: «Senterpartiet vil arbeide for gode nærmiljøer der folk bor». «Senterpartiet vil bruke Fjellvoll og Kapp i eldreomsorgen». «Senterpartiet vil ta hele bygda i bruk».

På vegne av dagens beboere ved Kapp BSS sier jeg: Ikke vent, gjør det nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags