Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for dem som har hatt eller har en psykisk helseutfordring. Det åpner etter planen på Kløverhotellet fra nyttår.

I tillegg til Østhagen skal det ansettes to medarbeidere til i full stilling.

Østhagen begynte som daglig leder i Fontenehuset 1. oktober. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i NKS Kløverinstitusjoner, – et utviklingsselskap i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

 

58-åringen jobbet noen år i reiselivsbransjen, før hun utdannet seg som sykepleier. Hun har blant annet arbeidet ti år innen akuttmedisin ved Gjøvik sykehus. Videre har hun vært lærer på Bondelia og Opus Gjøvik, der hun hadde ansvar for helsefagutdanningene. Hun har også drevet prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsa.

Fontenehuset skal holde til på Kløverhotellet, som i mange år har fungert som pasienthotell for Gjøvik sykehus. Kløverhotellet eies av NKS Oppland, og det er også NKS Oppland som skal eie og drifte Fontenehuset i samarbeid med Gjøvik kommune.