– Dro på ferie med sykmelding

Utenlandsopphold førte til bedrageritiltale for trygdemottaker.

DEL

Ifølge Statsadvokatene i Hedmark og Oppland bodde en kvinne fra Vestoppland dels i utlandet samtidig som hun mottok trygdeytelser her. Slik skal hun ha fått urettmessige utbetalinger av både sykepenger og arbeidsavklaringspenger over en periode på 16 måneder.

I egenerklæringsdelen på sykmeldingsskjemaet til Nav, krysset kvinnen av for at hun ikke skulle reise. Videre unnlot hun å oppgi på de elektroniske meldekortene at hun hadde vært på ferie eller hadde annet fravær.

Bedrageriene opphørte våren 2014 ut fra tiltalen. Beløpet summeres til 226.000 kroner.

Hovedforhandling er berammet til 11. januar i Gjøvik tingrett.

Tiltalte har i dag bostedsadresse i et naboland.

Artikkeltags