Nav-lederen i Østre Toten søker seg til Hedmark

På lista over søkere finner vi navn fra hele Hedmark og Oppland. Avdelingsdirektør i Nav Innlandet mener det er god grunn til å tro at en av disse får jobben.