Gå til sidens hovedinnhold

NAV-skandalen – en annen vinkling

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAV og rettsapparatets behandling av påstått trygdemisbruk er en stor skandale og en behandling av de impliserte som må innebære et betydelig erstatningsansvar etter den oppryddingsaksjonen som nå kommer. En behøver heller ikke være noen stor spåmann for å slå fast at her kommer hoder til å rulle, først og fremst i NAV, men trolig også politisk.

Situasjonen synes å ha oppstått fordi NAV har tolket EØS-regelverket for strengt, og endog at dette igjen skyldes en oversettelsesfeil i den norske direktivteksten. Det som nå sjølsagt ikke kommer så tydelig fram, er at en slik stram tolkning trolig er godt i samsvar med vanlige folks rettsoppfatning. De fleste vil mene at trygdeytelser i Norge skal dekke levekostnader i Norge og ikke tas ut av landet for å dekke opphold i utlandet eller sendes til trygdemottakernes familier der. Problemet er bare at EU og dermed EØS-regelverket slår fast det motsatte. Trygdeytelser skal flyte fritt i EØS-området. Norske politikere og NAV som utøvende myndighet er derfor satt sjakk matt og kan ikke velge en annen og strengere praksis.

Det er smått utrolig at dette har passert gjennom norsk lovgivning og mangeårig feil praksis uten å ha blitt oppdaget. Men den pågående debatten viser også mange politikeres skinnhellighet. En etter en står nå opp og beklager uberettigede svindelanklager og domfellelser, mens de vel egentlig er lei seg for at NAV ikke var i sin fulle rett. Det vi alle kan beklage er at EUs lange arm når fram til oss på områder der vi før trodde vi hadde en viss handlefrihet.

Kommentarer til denne saken