Nav Innlandet om anbud som MjøsAnker vant: – Ikke relevant å vurdere habiliteten

Ny administrerende direktør i MjøsAnker kommer fra jobb hos Nav Innlandet, men dette skal ikke ha vært klart eller kjent før etter at anbudsprosessen der MjøsAnker vant fram var ferdig.