Nav: – I påsken er det slutt på full lønn for mange permitterte

9 av 10 nye arbeidssøkere som registreres hos NAV oppgir at årsaken er permittering. Konsekvensene av permitteringene blir mer alvorlige for hver dag.

DEL

– Situasjonen rammer ulike bransjer på ulike måter, men jo lengre denne unntakstilstanden blir jo større ringvirkninger vil vi få, sier leder i NAV Gjøvik, Reidun O. Karlsen, til Oppland Arbeiderblad lørdag formiddag.

Nav ser i Gjøvikregionen at økningen av permitterte fortsetter inn i april, og at det kommer stadig inn varsler om nye permitteringer.

Mer alvorlig for hver dag

– Konsekvensene av permitteringene blir mer alvorlige for hver dag og hver uke som går, både for bedriftene og enkeltpersonene som rammes. Allerede i påsken vil flere enkeltpersoner nå utløpet av perioden med full lønn under permittering, og privatøkonomien blir raskt satt på prøve, påpeker Karlsen.

Hun minner likevel om at det er flere ting man selv kan gjøre for å få kontroll over økonomien.

– Skaff deg oversikt over inntekter og utgifter, og hva som må betales først – hva er viktigst? Ta tidlig kontakt med kreditorer, for å gjøre avtaler om utsettelse, eller oppdeling eller å samle små lån og sjekk rentebetingelsene dine, sier Karlsen.

Sjekk skattetrekket

Hun anbefaler også å sjekke muligheten for avdragsfrihet og forlenget løpetid på lånet og sjekk av skattetrekket ditt.

– Det kan være satt for høyt, opplyser Nav-lederen.

Antallet permitterte fortsetter å stige i Gjøvikregionen, og ved utgangen av mars er situasjonen som følger i vår region:

Antall helt ledige:

(permitterte og øvrige arbeidssøkere)

Gjøvik 1621

Vestre Toten 859

Østre Toten 691

Nordre Land 243

Søndre Land 227

Innlandet 18.321

Hele landet 301.000

www.nav.no er det flere tips og hjelpeverktøy, og NAV har også en egen økonomirådstelefon og chattefunksjon som kan gi gode råd og veiledning.

NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39.

Artikkeltags