Nav-dom i Gjøvik tingrett vurderes på nytt: – Annerledes bedrageri enn det klassiske trygdebedrageri

– Dersom hun hadde konsultert lege, finner retten at hun nok med stor sannsynlighet ville fått dispensasjon fra regelverket slik at hun kunne ha reist til utlandet og samtidig mottatt trygdeytelse.