Vi sorterer mer og bedre

Bedre avfallssortering gir lavere klimagassutslipp.

Bedre avfallssortering gir lavere klimagassutslipp. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

– Avfallssortering er et meget viktig miljøtiltak. Det bidrar til reduserte klimautslipp og mindre lokal forurensning. Jeg tror dette bare er begynnelsen på en bedre ressursutnyttelse i årene som kommer, sier Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av miljøkomiteen på Stortinget, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Klimaeffekt

Da vi informerer om de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), blir Elvestuen opprømt. Han omtaler det som «veldig positivt» at utslippene av klimagasser i Norge er nesten 5 prosent mindre enn de ellers kunne ha vært. Både husholdninger og næringsliv bidro til at utslippene ble 1,5 millioner tonn lavere i 2013.

– Tallene er bedre enn forventet, og i størrelsesorden tilsvarer de faktisk det samlede klimagassutslippet i Oslo i løpet av ett år, forklarer han.

Venstre-representanten understreker at disse sorteringstallene gir klimagassreduksjoner av «betydelig størrelse». Likevel er det stort miljølerret å bleke. Vi må bli enda flinkere på flere områder enn sortering.

Dette er bare begynnelsen på en bedre ressursutnyttelse i framtidige år.

Ola Elvestuen (V), leder av Stortingets miljøkomité

– Vi må redusere forbruket mer, dele i større omfang og bruke ressursene flere ganger. I en slik sammenheng er avfallssortering og gjenbruk helt avgjørende, mener Elvestuen.

Motivasjon

Husholdningenes sorteringsandel bidro til en reduksjon på litt over 1 million tonn.

– Det finnes mange krefter som toner ned klimaeffekten av slike tiltak, men tallene det her vises til, bekreftes av SSB. Jeg håper denne miljøgevinsten stimulerer husholdninger så vel som næringsliv til å forsterke behovet for kildesortering.

Mindre forbrenning

Miljø: Ola Elvestuen, Venstre, leder miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix/ANB

Miljø: Ola Elvestuen, Venstre, leder miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix/ANB

Fordelen med den gode sorteringen er at det blir mulig å gjenvinne en del av plastavfallet i stedet for å forbrenne det.

Når organisk materiale forbrennes framfor å deponeres, spares atmosfæren for utslipp. Årsaken er at deponering gir metanutslipp når det organiske materialet brytes ned.

– Det er stadig mer ressursknapphet i verden, og da må det designes alt fra biler til andre produkter som kan gjenbrukes når de går ut på dato, sier Elvestuen. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken