Nattevakt ved institusjon på Gjøvik ble oppringt med trusler

Gjøvik kommune har meldt trusselsak til politiet.