Nasjonalpark for rovdyr?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerLeste i Bondebladet nr. 24 13. juni, at Reidar Almås og Dagfinn Torstveit foreslår å opprette nasjonalpark til rovdyra. - Men har de tenkt over, hvis alle de store rovdyra skal samles i en nasjonalpark hvor stort areal som må til, og hvor lenge det vil gå før disse dyrene har rensket dette området for alt annet vilt? Skal de da måtte begynne å spise hverandre? Hvis ikke må de jo søke ut av parken for å finne noe å leve av, for parken skal vel ikke gjerdes inn? Og skal rovdyrene holde seg innenfor dette området må jo noen få ansvaret for å bringe inn mat til dem. Og skal man da måtte opprette et eget slakteri for å skaffe kjøtt kontinuerlig til disse dyrene?

Hvor mange store rovdyr av forskjellige kategorier som befinner seg her i landet pr. dags dato er det vel ingen som har full oversikt over, men samlet vil det bli en anselig flokk. Det kunne vært interessant og sett hvordan disse vil oppføre når de får tømt denne såkalte nasjonalparken for byttedyr?

Hvor har Almås og Torstveit tenkt å opprette denne nasjonalparken? Hvis dette prosjektet mot formodning skulle bli en realitet kunne jeg tenke meg å foreslå områdene nær hovedstaden, hvor flertallet av de som vil ha ulv i Norge bor. Men det spørs hvordan Løvenskiold som eier det meste av disse nærområdene nær hovedstaden vil forholde seg til et slikt prosjekt? Da må han jo i så fall gi avkall på all inntekt i forbindelse med jaktutleie og lignende.

Uansett hvor denne såkalte nasjonalparken skulle opprettes må den jo gjerdes inn, ellers vil det ikke bli noen bedring på problemene, for rovdyrene vil bestandig søke seg dit hvor de finner noe å leve av. Og frittgående store rovdyr sammen med graseterne har vi sett nok av eksempler på at ikke fungerer uten problemer. Slik jeg ser det er den eneste måten å holde de store rovdyrene under kontroll på er å opprette innhegninger a la Langedrag. Vi har sett nok av eksempler på at store rovdyr og beitende husdyr i de samme områdene er dømt til å mislykkes. For de store rovdyrene som alle andre skapninger må ha mat for å overleve, og de henter den om det så er like ved fjøsdøra hos folk hvis de ikke har andre muligheter. Og de nøyer seg ikke med drepe bare til livets opphold, men opptrer som lystmordere, det har vi tidligere sett nok av konkrete eksempler på. Blant annet i Enebakk for noen år siden, hvor en ulv drepte en hel saueflokk like ved husene på gården.

Det er noe som heter “ å ikke se lenger enn til sin egen nesetipp”, dette forslaget til Almås og Torstveit synes jeg plasserer dem i den kategorien.

Kristian N. Kvikstad,

medlem FNR.

Artikkeltags