(Hadeland)

I løpet av tirsdag var medlemmer i den såkalte nordiske motstandsbevegelsen, som blant annet opererer under navnet frihetskamp, ute i området og hang opp plakater og klistremerker.

Klistremerkene, som hevder at Gran sentrum nå er blitt NS-sone, har allerede forarget flere og det er gjort forsøk på å fjerne dem. En privatperson fant imidlertid ut at det var like greit å klistre på egne klistremerker, og danderte organisasjonens klistremerker med glitrende rosa ponnier.

 

Søppel

Kari Framstad Lokrheim i GHH mener organisasjonens stunt egentlig ikke er verdt å kommentere.

– Det er jo bare søppel, og ved å klistre opp disse merkene forsøpler de annen manns eiendom. Så dette er bare forsøpling, sier hun.

Lunner og Gran lensmannskontor hadde onsdag fått en henvendelse om saken og ville se på den. Samtidig har Gran kommune tatt tak i saken og sendt ut folk for å rydde opp.

Organisasjonen, eller sympatisører av den, bedrev tidligere i måneden hærverk i Enggata i Jevnaker.

Historieløst

– Dette tar vi selvfølgelig den største avstand fra, sier ordfører i Lunner kommune, Harald Tyrdal om informasjonsoppklistringen som er gjort i hans kommune.

Han mener det er grunnleggende historie- og kunnskapsløst av gjerningsmennene og kaller det hele tragisk.

– Det er jo tragisk at det finnes slike individer som vil utnytte enkelte strømminger for spre dette budskapet. Men ekstremisme skal tas på alvor og den beste måten å gjøre det på er med kunnskap. Dette er ikke et miljø som skal få fotfeste på Hadeland, sier Tyrdal.

Oppnår ikke kontakt

På sine nettsider opplyser Frihetskamp at de har hengt opp 50 klistremerker i Gran. Det er hengt opp plakater og klistremerker på Jevnaker, Roa, Grua og Gran.

Det er gjort forsøk på å komme i kontakt med de som står bak. Hadeland ønsket å få svar på hva som er hensikten med plakatene, og hvem som står bak organisasjonen lokalt. E-postadressen som er tilgjengelig på nettsiden fungerer åpenbart ikke, og kommer umiddelbart i retur. Vi har heller ikke lyktes med å finne kontaktinformasjon til Haakon Forwald som oppgis å være leder for «Motstandsbevegelsen i Norge», og redaktør for nettstedet frihetskamp.net.