«Vi er på vei til en normal hverdag», sa statsminister Erna Solberg på torsdagens pressekonferanse om koronatiltakene. Samtidig melder kommuner rundt om i hele landet om nye smitterekorder, og smittetallene sist uke var høyere enn noen gang tidligere under pandemien. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1423 koronasmittede per dag, og 31. august ble det satt en nasjonal smitterekord over ett døgn på 1796 positive tester.

Fra verden utenfor Norge melder for eksempel USA om sykehus og intensivavdelinger som i praksis er helt fulle, og Australia er inne i sin tredje fullstendige lockdown. På ikke mange uker har vi gått fra skepsis til å vaksinere tenåringer og barn, til at 16-18-åringene nå har fått tilbud om det første stikket, og torsdagens beslutning om at også 12-15-åringene skal få tilbudet – og oppfordres til å benytte seg av det.

Den når liksom ikke helt ut i fingerspissene følelsen av at vi på god vei til en normal hverdag.

Da kjennes det betryggende at den nye «landsfaderen», assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad snakker med rolig stemme på TV og forklarer hvorfor det ikke er grunn til ny panikk. Nakstad mener situasjonen ikke er så dyster som smittetallene kan gi inntrykk av akkurat nå. Hans beregninger tilsier at tempoet vi har fått opp i vaksineringen vil endre situasjonen om få uker.

Tall fra Sysvak-registeret sier at 75,5 prosent over 18 år i Norge er fullvaksinert, og tenåringene kalles nå inn på løpende bånd. Det nasjonale målet om 90 prosent vaksinerte innbyggere før en full gjenåpning, kan forhåpentlig nås i løpet av uker.

Vurdering av tilpassede smittetiltak vil heretter i all hovedsak overlates til lokale myndigheter. Nasjonale tiltak vil miste sin legitimitet når de retter seg mot flere millioner fullvaksinerte personer, og det ikke lenger er mulig å forsvare ulempene med at de oppveies av effekt i mindre smittespredning.

Like fullt må vi regne med lokale tiltak ved lokale utbrudd. Det er kanskje den nye hverdagen. Men i fugleperspektiv synes beredskapen og befolkningen nå i stand til å takle følgene av at vi må leve med disse nye variantene av koronaviruset.