Nasjonale aktører satser 21 millioner på Gjøvik-bedriftens VR-teknologi

Gjøvik-bedriften Vixel får verdifull støtte fra nasjonale aktører.