«Nærskole»-lista endres: – Vi har lyttet og gjort justeringer

Betydelige endringer er gjort i lista over hvilken videregående skole ungdommene sokner til.