Nærskole for alle

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerVi er godt i gang med prosessen med å slå i sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Det er mange avgjørelser som må tas, og mange løsninger vi i dag har som er ulike, selv om en del også er likt. Inntaksordning til videregående skole er en av ordningene som har vært ulike i Hedmark og Oppland.

Oppland har i dag fritt skolevalg med forbehold om at du skal kunne bli geografisk nærmest ditt bosted med det utdanningsprogrammet du søker, dersom en helhetsvurdering tilsier at det er behov for det. I Hedmark har i dag en geografisk styrt modell for inntak, hvor du primært søkes til den skolen nærmest der du bor, samtidig som det er en fleksibilitet i at du etter søknad kan få søke deg forbi nærskolen din. Alle elever både i Hedmark og Oppland står selvsagt fritt til å velge utdanningsprogram også i dag, da alle tilbud ikke er på alle skoler. Nærskolen blir definert som den skolen med det tilbudet du ønsker som ligger nærmest ditt bosted.

Det har denne våren vært utført grundig utredning av de to inntaksmodellene og hvordan de fungerer i dag. I Oppland søker de aller fleste elever seg til sin nærskole, det er snakk om cirka 40 elever som går på en annen skole enn den som kan defineres som nærskole. I Hedmark søker omlag 90 elever seg forbi sin nærskole. I praksis betyr dette at det er stor grad av frihet innen begge de ordningene som Oppland og Hedmark har i dag.

Fellesnemnda som er det fungerende fylkestinget for Innlandet vedtok å innføre geografisk styring som inntaksmodell, denne bygger da på modellen som er i Hedmark i dag. Detaljene om definisjon av hva som er din nærskole er ikke avgjort, men vil være klart i god tid før søknadsfrist 1. mars. Ap, Sp, SV, Krf og MDG mente dette var den beste modellen å bygge på i Innlandet.

Vi er opptatt av å ivareta alle elever, også de som er sårbare. I en geografisk styrt modell vil det være mer enn bare karakterer som styrer hvilken skole du havner på, selv om du også i denne modellen har et karakterbasert inntak. Det ligger i modellen også mulighet for unntak og en fleksibilitet som gjør at du etter søknad kan søke til den skolen du ønsker, selv om det ikke er definert som din nærskole. Hvilke kriterier som skal gjelde når er som de geografiske grensene, nå under utredning fra fylkesrådmannen.

Vi reagerer på at Høyre nå sprer frykt blant ungdommer som skal søke seg inn på videregående skole framover, fordi det vil fortsatt være fleksibilitet og mulighet til å søke seg forbi nærskolen sin. Utslagene av den nye inntaksmodellen vil etter erfaringene i Hedmark å bedømme være liten. Hedmark har gode tall på gjennomføring og våre skolepolitiske målsettinger skal godt kunne oppfylles med denne inntaksmodellen.

Vi er opptatt av realitetene i hva denne saken vil bety av endring for ungdom, og det er i praksis svært lite. Desto mer viktig er debatten om hvilke linjetilbud som skal være på hvilken skole når ny yrkesfagstruktur legges fra høsten 2020, og hvordan vi skal håndtere elevtallsnedgangen som er betydelig i flere deler av Innlandet. Det vil være de største og mest avgjørende skolepolitiske diskusjonene for framtida til de videregående skolene i Innlandet.

Aasa Gjestvang (Sp), fylkesråd Hedmark

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap), komitéleder for opplæring og kultur Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags