Jeg leser Knut Mauruds utmerkede kommentar den 6. d.m. Imidlertid synes jeg det er synd at det ikke kommer fram at lokalradioer over nesten hele landet (bortsett fra i de fire største byene), skal få fortsette og sende på FM etter 2017. Det er altså ingen grunn til å kaste og skrote de gode gamle FM-radioene etter 2017. Mange av landets lokalradioer er for øvrig med i beredskapsavtalen, noe som innebærer at vi til enhver tid må være klare til å kunne gå på lufta og formidle viktig informasjon til innbyggerne i våre områder, 24 timer i døgnet, året rundt, om en krisesituasjon skulle oppstå.

De aller fleste av oss (kanskje ikke alle er klar over det?), går rundt med en FM-radio i lomma, fordi så å si alle mobiltelefoner har FM-radio innebygget. Imidlertid finnes det ikke én eneste mobiltelefon i hele verden, som har DAB/DAB+! Og det vil heller aldri komme fordi DAB-teknologien (som er over 35 år gammel), sluker strøm. Tester (foreta gjerne en selv), viser at en liten DAB-radio med batterier, varer i få dager, mens en tilsvarende FM-radio holder i flere måneder.

Hver eneste DAB-sender i hele vårt land, må ha en fast linjeforbindelse (IP/internett) fra studio. Mange av lokalradioene har ikke behov for linjeforbindelse til senderne, fordi hovedsenderen ofte står rett utenfor studiodøra. Og FM mater de andre omformerne i kjeden, uten å være avhengig av linjer.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap la i fjor fram en rapport som nettopp la vekt på hvor sårbart vårt linjenett er. Ett klipp med en avbiter på rette kabel, kan gjøre at store deler av f.eks. østlandet, blir uten DAB, telefoni, sms, streaming og mail … Altså INGEN mulighet for verken å kunne formidle/sende eller motta informasjon.

Hva er så igjen; Lokalradio på FM. Behold derfor FM-radioene, og sørg for å ha nye batterier i reserve.

At Stortinget har vedtatt at FM skal slukkes i de fire største byene (der hvor det bor mest folk!), er helt ufattelig. Bare tenk om sirenene «Viktig melding – lytt på radio» går, og ingen kan få hørt noe som helst fordi kabelen er klippet av! Samtidig begunstiger og etterkommer myndighetene et 100 prosent utenlandskeid selskap (P4 og Radio Norge), og lar de få sine ønsker oppfylt 100 prosent! Skandaløst!

Svenskene sa nei til DAB med hensynet til beredskap som et av hovedargumentene. Alle har FM (som nevnt har de aller fleste til og med FM i sin mobiltelefon), og om du kjøper en ny bil om 10 år, så vil den garantert ha FM-radio med som standard, fordi det er FM som er og vil være den klart største plattformen for radiodistribusjon, i mange, mange år framover. Svenskene har bevilget 300 millioner for å ruste opp FM-nettet, samtidig som de nå har skrinlagt DAB. Finnene skrinla DAB allerede i 2005!