– Narkotikamarkedet har forandret seg det siste tiåret. Internett, både det mørke nettet, åpne kanaler og sosiale medier, er blitt en salgsarena for illegale rusmidler, skriver Kripos i sin rapport over narkotikakriminaliteten her i landet i fjor.

Videre poengterer de at selv om omsetningen via internett er liten i forhold til det totale markedet, ser den ut til å være økende.

Totalt sett var narkotikafeltet – i det minste hva gjelder antall saker – fallende og var i fjor på sitt laveste nivå på ti år med 24.361 saker. Det er 3,6 prosent færre saker enn i 2017.

Hasj og marihuana dominerer fortsatt på statistikken med halvparten av beslagene, 46 prosent, mens amfetamin og benzodiazepiner følger på de neste plassene, og står hver for 14 prosent av beslagene. En trend som har festet seg de siste årene, ifølge Kripos, er at det blir beslaglagt flere forskjellige stofftyper i en og samme sak, både når det gjelder brukersaker og større innførselssaker.

Det ble beslaglagt 80 prosent flere MDMA-tabletter i fjor enn i 2017. Det syntetiske stoffet sto for 4 prosent av det totale antallet narkotikabeslag.

– Fortsatt ser vi en økning i antallet beslag av MDMA, og det er særlig beslag av tabletter som øker. Tabletter har det siste halvåret utgjort nesten to tredeler av MDMA-beslagene, mens det tidligere var pulver og krystallinsk materiale som dominerte. Det er i 2018 beslaglagt 80 prosent flere tabletter enn i 2017.

(©NTB)